Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Dopĺňací rozsudok – Rozvod
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 10 z celkovo 10 výsledkov (941 ms)