Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Rozvod
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Dopĺňací rozsudok – Rozvod
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozhodnutie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Rozvod
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 49 výsledkov (1 435 ms)