Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dôchodky
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Dôchodky
  Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Kataster nehnuteľností
  Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa