Court type
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 11. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 12. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 13. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 14. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 15. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 16. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 17. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 18. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 19. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 20. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 981 results (902 ms)