Date
Number of pages

Results

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 11. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 12. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 13. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 14. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 15. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 16. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 17. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 18. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 19. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 20. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 1,574,138 results (896 ms)