Legislation area
Legislation subarea
Date
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 11. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 12. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 13. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 14. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 15. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 16. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 17. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 18. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 19. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 20. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 1,601 results (898 ms)