Legislation subarea
Date
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 11. Rozsudok
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 12. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 13. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 14. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 15. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 16. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 17. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 18. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 19. Rozsudok – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 20. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 166,514 results (461 ms)