Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Zuzana Mališová
   ECLI:SK:KSBA:2019:1019200480.1

Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: L Racing Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 1S/68/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 1019200480
Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Mališová
ECLI rozhodnutia žalovaného č. 100335682/2019 zo dňa 30.01.2019,
v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Slovenskej republiky č. 100335682/2019 zo dňa
30.01.2019 v spojení s rozhodnutím Daňového úradu 
1 – 1 of total 1 result (4,477 ms)