Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Clause
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

  1. Uznesenie Judgement was issued on

    Court – Krajský súd Košice
    Judge – JUDr. Valéria Mihalčínová
     ECLI:SK:KSKE:2019:7019200215.1

Uznesenie
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 6S/63/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200215 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová
ECLI dňa 11. marca 2019, č.
OU-KE-OOP2-2019/015987/HAV, takto

r o z h o d o l :

Návrh žalobcu na o d k l rozhodnutím zo dňa 11.03.2019, č. OU-KE-OOP2-2019/015987/HAV žalovaný potvrdil
rozhodnutie Okresného úradu 
1 – 1 of total 1 result (1,782 ms)