Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Clause
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

  1. Uznesenie Judgement was issued on

    Court – Krajský súd Žilina
    Judge – JUDr. Jana Martinčeková
     2018:1017202047.3 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 28Sa/1/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017202047 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA 1/2018 zo dňa 22.02.2018 žalobca podaním zo dňa 08.03.2018 doplnil žalobu o ďalšieho účastníka 
1 – 1 of total 1 result (1,867 ms)