Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

  Court – Okresný súd Partizánske
  Judge – Mgr. Anna Ratvajská
   ECLI:SK:OSPE:2021:3621200788.3

Uznesenie
Okresný súd Partizánske vo veci starostlivosti súdu o Súd: Okresný súd Partizánske
Spisová značka: 4P/22/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu 3621200788
Dátum vydania rozhodnutia: 05. 08. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Ratvajská
ECLI 22.06.2021, číslo konania 4P/22/2021-11, v
časti dátumu narodenia A. B., ktorý správne znie 2021-11 rozhodol o neodkladnom
opatrení, ktorým dočasne zveril maloleté dieťa do starostlivosti 
1 – 1 of total 1 result (12,039 ms)