Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Roman Zátek
   ECLI:SK:OSZV:2017:6714202879.2

Uznesenie
Okresný súd vo Zvolene vo veci exekúcie oprávneného SR Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Zátek
ECLI zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté
pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

4. Podľa § 37 ods. 3 exekučného poriadku, proti inému 
1 – 1 of total 1 result (5,175 ms)