Právna oblasť
Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Dedenie zo závetu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Uznesenie – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Dedenie zo závetu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 251 výsledkov (658 ms)