Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Uznesenie – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 17 458 výsledkov (3 655 ms)