Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Uznesenie – Neodkladné opatrenia
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Pracovné právo
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 17 233 výsledkov (663 ms)