Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 32 495 výsledkov (504 ms)