Právna oblasť
Povaha
Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. František Mozner
   ECLI:SK:KSPO:2015:8511010109.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 8To/21/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8511010109 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Mozner
ECLI Dubňanského na verejnom zasadnutí konanom 30. septembra 2015
v Prešove takto

r o z h o d o l :

Podľa Krajskému súdu v Prešove až 9.
júna 2015.

Pokiaľ ide o odvolaním napadnutý výrok o treste, krajský 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 158 ms)