Právna oblasť
Právna podoblasť
Povaha
Forma
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

    Súd – Krajský súd Trnava
    Sudca – JUDr. Pavol Laczo
     ECLI:SK:KSTT:2019:2019200020.1

Uznesenie
Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z  Súd: Krajský súd Trnava
Spisová značka: 14S/8/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200020 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 04. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo
ECLI rozhodnutia
správneho súdu vo veci samej vedenej na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 14S/8/2019.

o d ô v  nevyplatené časti za november 2018, za december 2018 a január 2019 sa už uhradiť
nedajú. Zamestnancom 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 065 ms)