Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – Mgr. Jozef Mačej
   ECLI:SK:KSTT:2023:2123201528.1

Uznesenie
Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu: Mgr Súd: Krajský súd Trnava
Spisová značka: 26Co/61/2023
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2123201528 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 08. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej
ECLI Okresného súdu Trnava č. k.
40C/11/2023-30 zo dňa 11. apríla 2023, takto

r o z h o d o l :

I. Odvolací Trnava,
č. k. 40C/11/2023-30 zo dňa 11. apríla 2023 ( § 335 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (7 046 ms)