Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Urban
   ECLI:SK:KSZA:2020:5820201309.1

Uznesenie
Krajský súd v Žiline, ako odvolací súd, v senáte zloženom z  Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 10CoP/48/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 5820201309
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Urban
ECLI uzneseniu Okresného súdu Námestovo č.
k. 4P/55/2020-26 zo dňa 22.7.2020 takto

r o z h o d o l :

Uznesenie aktuálne vedeného na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 3P/28/2020.

Uznesenie okresného súdu z r 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (894 ms)