Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Anna Pikulová
   ECLI: ECLI:SK:OSBB:2013:6112219583.7

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci 6112219583
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Pikulová 03. 2013 zobral navrhovateľ prostredníctvom
svojho právneho zástupcu svoj návrh na začatie konania zastaviť, pretože odporca dňa 08. 03. 2013 uhradil
navrhovateľovi sumu 1.000,- Eur.

Uznesením tunajšieho súdu č. k. 60Cb 186/2012-83 zo dňa 09. 04. 2013 súd konanie čiastočne do
výšky istiny 1.000 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (633 ms)