Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Dominika Vavreková
   Vavreková
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6118213263.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica, v exekučnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 14Ek/132/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118213263
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dominika Bystrica sp. zn. 14Ek/132/2018 zo dňa 18. 07.
2018, takto

r o z h o d o l :

Súd sťažnosť oprávneného úradníkom uznesením sp. zn. 14Ek/132/2018
zo dňa 18. 07. 2018 zamietol návrh oprávneného na vykonanie 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 105 ms)