Sudca
Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Uznesenie
    Iná povaha rozhodnutia
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6118231351.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnom konaní Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 52Ek/326/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118231351
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Martin Kriš vykonanie exekúcie doručeným súdu dňa 19. 02. 2018, ktorému bola
pridelená spisová značka dňa 27 02. 2018, domáhal od povinného vymoženia 9 175,16 Eur s
prísl, na základe exekučného titulu pod sp 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (734 ms)