Právna oblasť
Právna podoblasť
Povaha
Forma
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

  1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
    Sudca – JUDr. Dominika Vavreková
     Vavreková
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6118295518.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 13Ek/976/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118295518
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dominika príslušenstvom, o sťažnosti oprávneného
proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 13Ek/976/2018 zo dňa 06. 07. 2018, takto

r o z h o d o l :

Súd sťažnosť oprávneného z a m i e t a .

o d ô v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (902 ms)