Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Vincent Svoboda
   ECLI: ECLI:SK:OSMI:2013:7713209153.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Michalovce Súd: Okresný súd Michalovce
Spisová značka: 18Cb/92/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 7713209153
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vincent Svoboda 125/2013 zo dňa 17.6.2013 /č. l. 32,33/.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca si žalobou doručenou súd zrušil platobný rozkaz č. k. 22Rob/125/2013 zo dňa 17.6.2013,
keďže sa ho nepodarilo doručiť 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (712 ms)