Právna oblasť
Právna podoblasť
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
   ECLI:SK:OSPO:2018:8118010962.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Prešov samosudcom Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 4T/50/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118010962 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Mačura
ECLI JUDr. Mariánom Mačurom dňa 28. mája 2018 podľa § 353 Trestného
poriadku vydáva tento

r o z h o d o 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (3 505 ms)