Právna oblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
   ECLI:SK:OSPO:2019:8119010082.1

Uznesenie
Okresný súd Prešov v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 4PP/6/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8119010082 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Mačura
ECLI dňa 13. marca 2019 v Prešove,
takto

r o z h o d o l :

Podľa § 415 ods. 1 Tr. por. v spojení s § 66 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (895 ms)