Právna oblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Monika Liptáková
   ECLI:SK:OSZA:2007:5107010195.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd v Žiline v konaní Súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka: 3T/26/2007
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5107010195 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2007
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Liptáková
ECLI pred samosudkyňou JUDr. Veronikou Húšťovou na verejnom zasadnutí
konanom dňa 15. 03. 2007 o návrhu na ústavu na
výkon trestu pre mladistvých.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 26. 02. 2007 podal 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (636 ms)