Právna oblasť
Forma
Typ súdu
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
   ECLI:SK:OSZA:2010:5110010945.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Žilina v konaní pred Súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka: 29T/1/2010
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5110010945 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2010
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniel Béreš
ECLI 2 písm. a), b) Tr. zák., na verejnom zasadnutí konanom
dňa 30. septembra 2010, takto

r o z h o d o  l :

Podľa § 334 ods. 1, 4 Tr. por. s c h v a ľ u j e dohodu o vine a treste zo dňa 28. 07. 2010 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (674 ms)