Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Bohuš Hruška
   277 ods. 2, 3 alebo
ods. 4, trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestný 
 2. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Najvyšší Správny súd
  Sudca – JUDr. Marián Fečík
   daňového podvodu v zmysle § 277a Trestného zákona.

30. Narušenie daňovej neutrality v podobe 
 3. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Mário Šulej
   daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 3
písm. a) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr 
 4. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Daniela Mitterpáková
   zločin daňového podvodu podľa § 277a ods.1,
ods. 2 písm.c/, ods. 3 písm.a/ Tr. zák., s poukazom na zastavil
trestné stíhanie pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin daňového podvodu podľa § 277a ods.1 skutkové podstaty pokračovacích trestných činov daňového podvodu podľa § 277a
Trestného zákona a skrátenia rokoch 212 až 214 a toto jeho konanie kvalifikované ako zločin daňového podvodu podľa
§ 277a ods. 1 
 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
   3 alebo ods. 4, trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestný čin 
 6. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Batisová
   samosudcu podľa § 277a ods. 1 Trestného
poriadku. Okresný súd na hlavnom pojednávaní vykonal dôkazy 
 7. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Juraj Fujerík
   ods. 1, ods. 2
písm. d) Trestného zákona, z pokračovacieho zločinu daňového podvodu podľa § 277a ods pokračovacieho zločinu daňového podvodu podľa § 277a
ods. 1 Trestného zákona a z pokračovacieho zločinu 
 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
   odpustené (napríklad podľa § 277 ods. 2a3 zákona o sociálnom
poistení, prípadne podľa § 277a zákona o 
 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Dušan Szabó
   súbehu so zločinom daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného
zákona 
 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Jozef Caban, PhD.
   vyslovil nesúhlas so zmenou samosudcu,
preto sa hlavné pojednávanie podľa § 277a ods. 1 Trestného 
 11. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Jana Gombárová
   rozsudku (1. skutok spáchaný dňa 25.1.2005 právne kvalifikovaný ako prečin daňového podvodu podľa§
277a 
 12. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Richard Klimek, PhD.
   v i n n ý

z prečinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona vo forme pomoci podľa obvinených J. P., K. M. C. H.. K. F.S. pre prečin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného
zákona u  prečinu daňového podvodu
podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona, K. M. a H.. K. F. formou pomoci podľa § 21 prečin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona vo forme
pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona vo forme pomoci podľa § 21 ods.
1 písm. d/ Trestného zákona na 
 13. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – JUDr. Michal Mravec
   poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného
zákona a  prečin daňového podvodu podľa § 277a ods ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona,

- prečin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného podvodu podľa § 277a ods. 1 Tr. zák. a na obv.
právnickú osobu T. P. I., s.r.o. IČO: XX XXX XXX pre zák. a prečin daňového podvodu podľa § 277a
ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, ako je daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona. Podľa § 4 ods. 1 písm.
a) citovaného zákona 
 14. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Ján Lokša
   Ilava,
pre skutok právne kvalifikovaný zločin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 2 písm. c daňového podvodu podľa § 277a ods. 1,
ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) Trestného zákona s poukázaním na podvodu podľa § 277a ods. 3 Trestného zákona, je
možné jeho páchateľovi uložiť trest odňatia slobody trestný
čin podľa § 277a ods. 3 Trestného zákona.
Vychádzajúc z doposiaľ zisteného skutkového stavu, s 
 15. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Mgr. Martin Floriš, PhD.
   táto nebola riadne a včas uplatnená).

S poukazom na ust. § 277a ods. 2 Tr. por. zostalo vyhlásenie 
 16. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Ján Giertli
   obžalovaná B. K.
v bode 3)

pokračovací zločin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 3 písm. a  konania podľa §
277a ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) Trestného zákona účinného od 01.10.2012 daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona účinného
od 01.10.2012 (ďalej podľa § 277a ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona účinného od
01.10.2012 (ďalej len „Trestný zákona 
 17. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
   prečin: daňový podvod podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona

2/ G. K.

- prečin: daňový podvod podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona vo forme pomoci podľa § 21 ods. 1
písm. d) Trestného zákona

z a  obžalobu na obžalovaných Z. a
G. pre skutok kvalifikovaný ako daňový podvod podľa § 277a ods. 1 K výroku o treste u G.

Súd obžalovanému G. uložil podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona s poukazom 
 18. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Juraj Fujerík
   na rok
2022 vyslovil, že so zmenou nesúhlasí, a preto súd v zmysle § 277a ods. 1 Trestného poriadku zmysle § 277a ods. 3 Trestného poriadku zápisnice o výsluchu obžalovaného a svedkov vykonané
na hlavných 
 19. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Mestský súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Roland Kemény
   podľa § 277a odsek 1, odsek 3 písmeno a) Trestného zákona.

Za to sa
o d s u d z u j e

Podľa § 277a 
 20. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
   neoprávnený prospech,

č í m s p á c h a l

prečin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona.

Z a  t o  m u  u k l a d á

podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona, s prihliadnutím na 
1 – 20 z celkovo 399 výsledkov (457 ms)