Pojednávanie, Presk. rozh. č. 1100308/1/101968/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Žilina, v miestnosti PM3 č. dv. 3.

Úsek – S, typ – S

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – Presk. rozh. č. 1100308/1/101968/2015 z 06 03 2015 a i.

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Veronika Poláčková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.