Pojednávanie, č. V 218/15 - MŠ zo dňa 30 01 2015 Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Prešov, v miestnosti 109.

Úsek – S, typ – Sp

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – č. V 218/15 - MŠ zo dňa 30 01 2015

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.