Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 604,00 € s Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Žilina, v miestnosti PM č.10 na ul. Hviezdoslavova - ZT prízemie.

Úsek – C

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – zaplatenie 604,00 € s prísl. a zmluvnými pokutami

Samosudca – áno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

Mgr. Eva Kráľová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.