Pojednávanie a rozhodnutie Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Bratislava.

Úsek – S

Forma úkonu – Pojednávanie a rozhodnutie

Predmet – č.:OU-BA-OVBP2-2016/25789/ZAD zo dňa 20.4.2016

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Anna Peťovská, PhD.

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.