Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. CPP Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Žilina, v miestnosti PM4 č. dv. 4.

Úsek – S

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – preskúmanie rozh. CPP č. KaZa/12032/2017 z 10.10.2017

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Jana Martinčeková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.