Pojednávanie, Vydanie zmenkového PR v sume 1 890,88 Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Trnava, v miestnosti 237 OS.

Úsek – O, typ – CbZm

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – Vydanie zmenkového PR v sume 1 890,88 € s prísl.

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Martina Valentová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.