Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Bratislava I, v miestnosti Poj58.

Úsek – C

Forma úkonu – Pojednávanie a rozhodnutie

Predmet – o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy

Samosudca – áno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.