Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:5817/2017-9.2 Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Bratislava.

Úsek – S

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – č.:5817/2017-9.2 (18/2017 - rozkl.) to dňa 7.6.2017

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Marta Barková, JUDr. Renáta Janáková a JUDr. Zuzana Mališová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.