Verejné vyhlásenie rozsudku, 400,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Košice I, v miestnosti 212 - KS.

Úsek – C

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – 400,- EUR s prísl. (13Up/780/2018)

Samosudca – áno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Sandra Veľká

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.