Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Žilina, v miestnosti PM10 č. dv. 10.

Úsek – C

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Dagmar Cabadajová, JUDr. Miroslav Jamrich a JUDr. Gabriela Veselová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.