Pojednávanie, č. A - 2011/2091 - DLD z 24 10 2011 Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Bratislava, v miestnosti Poj 64.

Úsek – S, typ – S

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – č. A - 2011/2091 - DLD z 24 10 2011

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Nora Majerníková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.