Pojednávanie a rozhodnutie Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Bratislava, v miestnosti Poj 49.

Úsek – S

Forma úkonu – Pojednávanie a rozhodnutie

Predmet – č.:PPZ-HCP-B12-47-012/2020-AV zo dňa 03.10.2020

Samosudca – áno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.