Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Žilina, v miestnosti PM5 č. dv. 5.

Úsek – S

Forma úkonu – Pojednávanie a rozhodnutie

Predmet – presk. rozh. č. UPS/US7/SSVODPPKPC1/SOC/2019/10024 z 29.10.

Samosudca – áno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Zuzana Jančárová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.