Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Žilina.

Úsek – C

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1.970,81 € s prísl.

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

Mgr. František Dulačka, Mgr. Mária Kašíková a JUDr. Jana Kotrčová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.