Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv. 9/prízemie.

Úsek – C, typ – C

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

Mgr. Adriana Halajová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.