Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie výživného na Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Trenčín, v miestnosti 108.

Úsek – C, typ – CoP

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – Určenie výživného na manželku

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Erika Zajacová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.