Pojednávanie, Zaplatenie 1 203,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Prievidza, v miestnosti č. d. 33 - prízemie.

Úsek – C, typ – Cpr

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – Zaplatenie 1 203,53 € s prísl.

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Danka Lauková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.