Date

Results

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 92,62 eura s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 4 067,90 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2 079,1 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 55,55 eura s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, 15 000 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Milan Hupka
 6. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 56,56 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Žaloba o zaplatenie 1325,66 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 7 306,08 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 582,22 € s prísl. Hearing was held on

 11. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Kežmarok
  Judge – JUDr. Richard Bureš
  Defendant – R. X.
 12. Pojednávanie, Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony Hearing was held on

 13. Pojednávanie, 346 461 Sk s prísl. Senec Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Určenie popretých pohľadávok vo výške 18… Hearing was held on

 15. Pojednávanie, 1 502,80 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, 148,95 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 477,60 € s prísl. Hearing was held on

 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Ján Lokša
  Defendant – S. X.
 19. Pojednávanie, Zaplatenie 331,94 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zaplatenie2 304,65 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 27,573 results (324 ms)