Hearings

Results

 1. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zapl. 10 284,60 USD s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Jana Tamašiová
 3. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie BSM Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Určenie vlastníctva dlhodobej držby Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 5. Pojednávanie, O zapl. 1161,01 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 6. Pojednávanie, O zapl. 251,83 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 7. Pojednávanie, Vrátenie daru a vydanie predbežného opatrenia Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 8. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 9. Pojednávanie, ústavná starostlivosť Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 10. Pojednávanie, O zapl. 26 060,40 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 11. Pojednávanie, O zaplatenie 410,16 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Nahradenie prejavu vôle Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 13. Pojednávanie, Striedavá osobná starostlivosť Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 14. Pojednávanie, Zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 15. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 16. Pojednávanie, Neúčinnosť právneho úkonu Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 17. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 18. Pojednávanie, Zmena výchovného prostredia Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – Mgr. Andrea Hadnagyová
 19. Pojednávanie, Platobný rozkaz o 16 021 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 20. Pojednávanie, Zaplatenie 7 680,00 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 719,534 results (519 ms)