Hearing type
Court type
Proposer
Participants
Section

Results

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie zmenkového PR pre 3… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie, že… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 30 412,84 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 316,94 € s prísl… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie, že… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 14 958,77 € s… Hearing was held on

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, PR pre 1 471,45 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, PR pre 2 780,10 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1094,93 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 506,33 € s prísl.… Hearing was held on

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 000,00 € s… Hearing was held on

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 316,94 € s prísl… Hearing was held on

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3000,- € s prísl. -… Hearing was held on

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle… Hearing was held on

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 30 412,84 € s… Hearing was held on

1 – 20 of total 2,992 results (298 ms)